Fotogrametria lotnicza

Fotogrametria jest z definicji trójwymiarową techniką odtwarzania kształtów, rozmiarów i położenia obiektów w przestrzeni , która wykorzystuje fotogramy (zdjęcia fotogrametryczne) jako metodę pomiaru. Takie opracowania wykonujemy za pomocą dronów

  • numeryczne modele terenu (NMT)

  • objętości mas ziemnych żwirowni, hałd, wysypisk, sortowni

  • skanowanie / filmowanie miejsc trudno dostępnych (kominy, wiadukty, elewacje)

  • kontrola gospodarstw rolnych (powierzchnie zasiewów)

  • mapy do celów projektowych (modele 3D, reality mesh)

  • pomiary obszarów zniszczonych na wskutek zjawisk meteo

  • kontrole objętościowe/etapy zaawansowania przy pracach drogowych

NAVIGEO GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 206
woj. podlaskie
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO