top of page

Fotogrametria lotnicza

Fotogrametria jest z definicji trójwymiarową techniką odtwarzania kształtów, rozmiarów i położenia obiektów w przestrzeni , która wykorzystuje fotogramy (zdjęcia fotogrametryczne) jako metodę pomiaru. Takie opracowania wykonujemy za pomocą dronów

dron.jpg
  • numeryczne modele terenu (NMT)

  • objętości mas ziemnych żwirowni, hałd, wysypisk, sortowni

  • skanowanie / filmowanie miejsc trudno dostępnych (kominy, wiadukty, elewacje)

  • kontrola gospodarstw rolnych (powierzchnie zasiewów)

  • mapy do celów projektowych (modele 3D, reality mesh)

  • pomiary obszarów zniszczonych na wskutek zjawisk meteo

  • kontrole objętościowe/etapy zaawansowania przy pracach drogowych

bottom of page