Wytyczenie budynku

Wytyczenie budynku / Białystok / Navigeo
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGiK

 • opracowanie projektu budowlanego do wytyczenia 

 • kontrola punktów granicznych w odniesieniu do których wytyczamy obiekt

 • w przypadku braku znaków na gruncie należy wykonać wznowienie znaków granicznych i je utrwalić przeprowadzając wszelkie niezbędne czynności

 • wytyczamy osie ław fundamentowych bądź zewnętrzny ich obrys ustalając to wcześniej z kierownikiem budowy

 • wyznaczamy projektowany poziom posadowienia budynku zgodnie z projektem

 • przenosimy wcześniej wyznaczone punkty na ławice
  (w momencie prowadzenia prac ziemnych punkty ulegną zniszczeniu, dzięki tej czynności łatwo odtworzymy je sobie rozciągając sznurek - miejsca przecięcia wskażą punkty)

 • dokonujemy wpis o wytyczeniu budynku w dzienniku budowy

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu

IMG_20190124_120017.jpg
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej

 • na podstawie plików numerycznych otrzymanych z ODGiK lub papierowych od projektanta przygotowujemy w biurze punkty do wyznaczenia

 • wyznaczenie w terenie

 • na prośbę zamawiającego wytyczamy wszelkie kolizje, czyli przecięcia się naszej trasy linii kablowej lub rurowej z istniejącymi urządzeniami podziemnymi (gaz, energia, kanalizacja, woda)

 • po wykonaniu prac ziemnych oraz ułożeniu elementów sieci uzbrojenia terenu dokonujemy pomiaru inwentaryzacyjnego

 • nasza firma specjalizuje się w wytyczeniach tras linii kablowych energetycznych oraz telekomunikacyjnych