Wytyczenie budynku

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ODGiK

 • opracowanie projektu budowlanego do wytyczenia 

 • kontrola punktów granicznych w odniesieniu do których wytyczamy obiekt

 • w przypadku braku znaków na gruncie należy wykonać wznowienie znaków granicznych i je utrwalić przeprowadzając wszelkie niezbędne czynności

 • wytyczamy osie ław fundamentowych bądź zewnętrzny ich obrys ustalając to wcześniej z kierownikiem budowy

 • wyznaczamy projektowany poziom posadowienia budynku zgodnie z projektem

 • przenosimy wcześniej wyznaczone punkty na ławice
  (w momencie prowadzenia prac ziemnych punkty ulegną zniszczeniu, dzięki tej czynności łatwo odtworzymy je sobie rozciągając sznurek - miejsca przecięcia wskażą punkty)

 • dokonujemy wpis o wytyczeniu budynku w dzienniku budowy

Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej

 • na podstawie plików numerycznych otrzymanych z ODGiK lub papierowych od projektanta przygotowujemy w biurze punkty do wyznaczenia

 • wyznaczenie w terenie

 • na prośbę zamawiającego wytyczamy wszelkie kolizje, czyli przecięcia się naszej trasy linii kablowej lub rurowej z istniejącymi urządzeniami podziemnymi (gaz, energia, kanalizacja, woda)

 • po wykonaniu prac ziemnych oraz ułożeniu elementów sieci uzbrojenia terenu dokonujemy pomiaru inwentaryzacyjnego

 • nasza firma specjalizuje się w wytyczeniach tras linii kablowych energetycznych oraz telekomunikacyjnych

NAVIGEO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Gajowa 79
15-794 Białystok
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO