Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza jest to końcowy etap inwestycji. Geodeta dokonuje pomiaru wykonanych rzeczy np. budynku mieszkalnego wraz z istniejącymi przyłączami, drogi wraz z całą infrastrukturą, czy sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, gaz, energia, ciepłociąg, światłowód). Mapa poinwentaryzacyjna jest niezbędna do odbioru końcowego Twojego przedsięwzięcia.

NAVIGEO GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Hetmańska 42 lok. 206
woj. podlaskie
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO