Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza jest to końcowy etap inwestycji. Geodeta dokonuje pomiaru wykonanych rzeczy np. budynku mieszkalnego wraz z istniejącymi przyłączami, drogi wraz z całą infrastrukturą, czy sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, gaz, energia, ciepłociąg, światłowód). Mapa poinwentaryzacyjna jest niezbędna do odbioru końcowego Twojego przedsięwzięcia.

Inwenaryzacja powykonawcza warsztatu samochodowego w Dąbrówkach koło Wasilkowa