top of page

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to aktualna kopia mapy zasadniczej poświadczona przez geodetę uprawnionego za jej aktualność i zgodność z tym co znajduje się w terenie. Służy jako podkład dla projektanta na etapie projektowania budynków, przyłączy infrastruktury podziemnej czy innych. Planując budowę domu jest to element niezbędny do dalszego procesu inwestycji.

Mapa do celów projektowych
  • ustalenie roboczego zakresu opracowania z projektantem lub klientem

  • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

  • ustalenie dokładnego zakresu opracowania

  • pomiar w terenie, kontrola aktualności treści mapy zasadniczej

  • prace kameralne w biurze

  • złożenie operatu w ODGiK celem weryfikacji

  • przekazanie klientowi uwierzytelnionych map do celów projektowych

  • dodatkowo dostarczamy pliki numeryczne DWG, DXF lub inne według życzenia zlecającego

  • wszystkie mapy opracowujemy cyfrowo

bottom of page