Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to aktualna kopia mapy zasadniczej poświadczona przez geodetę uprawnionego za jej aktualność i zgodność z tym co znajduje się w terenie. Służy jako podkład dla projektanta na etapie projektowania budynków, przyłączy infrastruktury podziemnej czy innych. Planując budowę domu jest to element niezbędny do dalszego procesu inwestycji.

  • ustalenie roboczego zakresu opracowania z projektantem lub klientem

  • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

  • ustalenie dokładnego zakresu opracowania

  • pomiar w terenie, kontrola aktualności treści mapy zasadniczej

  • prace kameralne w biurze

  • złożenie operatu w ODGiK celem weryfikacji

  • przekazanie klientowi uwierzytelnionych map do celów projektowych

  • dodatkowo dostarczamy pliki numeryczne DWG, DXF lub inne według życzenia zlecającego

  • wszystkie mapy opracowujemy cyfrowo

NAVIGEO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Gajowa 79
15-794 Białystok
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO