top of page

Obsługa inwestycji budowlanych

lotnisko Krywlany.jpg
  • opracowanie projektu budowlanego do wytyczenia

  •           założenie osnowy realizacyjnej

  • wyznaczenie osi ław fundamentowych

  • przeniesienie projektowanych poziomów na ławice

  • kontrola wykonanych elementów budowli

  • szybki czas realizacji zlecenia

  • inwentaryzacja powykonawcza obiektu 

bottom of page