Podziały działek rolnych, leśnych oraz budowlanych

  • prace rozpoczynamy od wstępnego projektu podziału na aktualnej kopii mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej  dostarczonej przez klienta

  • do podziału potrzebujemy wszystkich dokumentów własnościowych, bardzo ważnym elementem jest Księga Wieczysta, której posiadanie bądź nie, może mieć wpływ na długość wykonania wszystkich czynności

  • w przypadku podziału rolno-leśnego potrzebujemy zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu gruntu (do czynności podziałowych)

  • w przypadku podziału na działki o powierzchni mniejszej niż 3000m2 potrzebujemy uzyskać postanowienie o możliwości podziału

  • operat podziałowy składamy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem weryfikacji oraz wprowadzenia zmian

  • nowe punkty graniczne stabilizujemy słupkami betonowymi wraz z podcentrem, geodeta nie ma obowiązku przy czynności podziałowej wskazywać pozostałych punktów granicznych, jest to usługa dodatkowo płatna

  • po kontroli operatu oraz uwierzytelnieniu dokumentów przekazujemy go na wniosek właściciela do wydania decyzji zatwierdzającej podział

NAVIGEO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Gajowa 79
15-794 Białystok
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO