top of page

Podziały działek rolnych, leśnych oraz budowlanych

  • prace rozpoczynamy od wstępnego projektu podziału na aktualnej kopii mapy zasadniczej bądź ewidencyjnej  dostarczonej przez klienta

  • do podziału potrzebujemy wszystkich dokumentów własnościowych, bardzo ważnym elementem jest Księga Wieczysta, której posiadanie bądź nie, może mieć wpływ na długość wykonania wszystkich czynności

  • w przypadku podziału rolno-leśnego potrzebujemy zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu gruntu (do czynności podziałowych)

  • w przypadku podziału na działki o powierzchni mniejszej niż 3000m2 potrzebujemy uzyskać postanowienie o możliwości podziału

  • operat podziałowy składamy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem weryfikacji oraz wprowadzenia zmian

  • nowe punkty graniczne stabilizujemy słupkami betonowymi wraz z podcentrem, geodeta nie ma obowiązku przy czynności podziałowej wskazywać pozostałych punktów granicznych, jest to usługa dodatkowo płatna

  • po kontroli operatu oraz uwierzytelnieniu dokumentów przekazujemy go na wniosek właściciela do wydania decyzji zatwierdzającej podział

bottom of page