Pomiar powierzchni lokali usługowych oraz mieszkalnych

  • pomiar powierzchni lokali użytkowych, mieszkalnych

  • pomiary wykonujemy w oparciu o normy PN-ISO 9836:1997 oraz PN-70/B-02365

  • sporządzanie operatów wynikowych do celów sądowych oraz innych roszczeniowych 

  • inwentaryzacje powykonawcze (bloki, domy jednorodzinne, lokale na wynajem, hale)

  • instrumenty, którymi wykonujemy pomiary: Topcon OS-103, Leica Disto X3 - spełniają normy ISO