top of page
  • Navigeo

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju - standardy techniczne z dnia 18.08.2020r


Dnia 18 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - nowe rozporządzenie weszło w życie dnia 22 sierpnia 2020 roku, poniżej link do zapoznania się z jego treścią Rozporządzenie MR z dnia 18 sierpnia 2020 r


Dnia 24 sierpnia została przeprowadzana wideokonferencja Głównego Geodety Kraju, w której zostały omówione nowe standardy. Udział w niej wzięło około 2500 użytkowników, geodetów, inspektorów, geodetów powiatowych, izby architektury, budownictwa i inni. Poniżej link do nagrania wideokonferencji, udostępnione przez OZZG


Wideokonferencja GGK w sprawie nowych standardów


Nowe standardy techniczne to przede wszystkim prosty przekaz, proste sformułowania. W porównaniu do poprzednich, które były opisane na 67 stronach kartki a4, małym drukiem te mieszczą się na 11 stronach. Mamy nadzieję, że dzięki uszczupleniu będzie mniej różnych interpretacji, nadinterpretacji i sporów pomiędzy wykonawcą a weryfikatorem. Do najważniejszych zmian można zaliczyć:


- dopuszczone nowe technologie pomiarowe m.in drony - przekazywanie operatów w formie cyfrowej, plik GML - uszczuplony operat techniczny (brak zgłoszenia pracy, licencji, mapy porównania, szkice)

Niestety nie udało się ustrzec pewnych nieprawidłowości w standardach, które były poruszone przez geodetów na wideokonferencji, a dotyczą się one m.in § 31, ust.1.2 - czyli w przypadku braku w terenie punktów granicznych, bądź braków w EGiB geodeta wykonując mapę do celów projektowych będzie musiał w drodze ustalenia przebiegu granic wykonać dodatkowe czynności, które przede wszystkim zwiększą koszt wykonania opracowania, koszt inwestycji. Nie przemyślany został zapis "innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy" ponieważ obiekty liniowe i współtowarzyszące urządzenia (drogi, chodniki, kable eS, stacje transformatowe, gazociągi, wodociągi, przepompownie) to zgodnie z prawem budowlanym też są obiektami budowlanymi, dla których zostaje wydawane Pozwolenie na budowę. Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski podczas konferencji obiecał przemyśleć jeszcze ten zapis i możliwie go uszczegółowić - w innym przypadku możemy spotkać się z lekkim krachem przy obiektach liniowych. Pozdrawiamy, NAVIGEO

110 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page