• Navigeo

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju - standardy techniczne z dnia 18.08.2020r


Dnia 18 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - nowe rozporządzenie weszło w życie dnia 22 sierpnia 2020 roku, poniżej link do zapoznania się z jego treścią Rozporządzenie MR z dnia 18 sierpnia 2020 r


Dnia 24 sierpnia została przeprowadzana wideokonferencja Głównego Geodety Kraju, w której zostały omówione nowe standardy. Udział w niej wzięło około 2500 użytkowników, geodetów, inspektorów, geodetów powiatowych, izby architektury, budownictwa i inni. Poniżej link do nagrania wideokonferencji, udostępnione przez OZZG


Wideokonferencja GGK w sprawie nowych standardów


Nowe standardy techniczne to przede wszystkim prosty przekaz, proste sformułowania. W porównaniu do poprzednich, które były opisane na 67 stronach kartki a4, małym drukiem te mieszczą się na 11 stronach. Mamy nadzieję, że dzięki uszczupleniu będzie mniej różnych interpretacji, nadinterpretacji i sporów pomiędzy wykonawcą a weryfikatorem. Do najważniejszych zmian można zaliczyć:


- dopuszczone nowe technologie pomiarowe m.in drony - przekazywanie operatów w formie cyfrowej, plik GML - uszczuplony operat techniczny (brak zgłoszenia pracy, licencji, mapy porównania, szkice)

Niestety nie udało się ustrzec pewnych nieprawidłowości w standardach, które były poruszone przez geodetów na wideokonferencji, a dotyczą się one m.in § 31, ust.1.2 - czyli w przypadku braku w terenie punktów granicznych, bądź braków w EGiB geodeta wykonując mapę do celów projektowych będzie musiał w drodze ustalenia przebiegu granic wykonać dodatkowe czynności, które przede wszystkim zwiększą koszt wykonania opracowania, koszt inwestycji. Nie przemyślany został zapis "innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m od granicy" ponieważ obiekty liniowe i współtowarzyszące urządzenia (drogi, chodniki, kable eS, stacje transformatowe, gazociągi, wodociągi, przepompownie) to zgodnie z prawem budowlanym też są obiektami budowlanymi, dla których zostaje wydawane Pozwolenie na budowę. Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski podczas konferencji obiecał przemyśleć jeszcze ten zapis i możliwie go uszczegółowić - w innym przypadku możemy spotkać się z lekkim krachem przy obiektach liniowych. Pozdrawiamy, NAVIGEO

68 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

NAVIGEO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Gajowa 79
15-794 Białystok
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO