top of page

Realizacje

2022

 1. Obsługa geodezyjna budowy elektrowni fotowoltaicznych w miejscowościach: Łomża Grabowa, Kuczyn, Przestrzele, Grajewo, Łuniewo Wielkie

 2. Wykonanie map do celów projektowych dla potrzeb przebudowy sieci średniego napięcia w gminie Zawady, powiat białostocki

 3. Mapa do celów projektowych oraz podział nieruchomości w Białymstoku dla firmy BODZIO Meble

 4. Podział nieruchomości w Białymstoku należącej do galerii Atrium Biała

 5. Obsługa geodezyjna budowy osiedla mieszkaniowego w zabudowie szeregowej w Wasilkowie, Nadawki, realizowanego przez firmę TIS Budownictwo

2021

 1. Obsługa geodezyjna budowy dworca kolejowego PKP w Wasilkowie

 2. Obsługa geodezyjna budowy rentgena skanującego pociągi na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz w Cisówce

 3. Sporządzanie map do celów projektowych w ramach przetargu ramowego na zaprojektowanie przyłączy energetycznych na terenie powiatu Białostockiego

 4. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla projektu
  "Budowa sieci cieplnej kanałowej w rejonie ulic: Bema, Pogodnej i Składowej w Białymstoku"

 5. Geodezyjna obsługa budowy przyłączy gazowych na terenie miasta Białystok oraz powiatu białostockiego

 6. Prowadzenie nadzoru geodezyjnego nad pracami przy zadaniu "Rewitalizacja LK 57 na odcinku Geniusze - Kuźnica - Granica Państwa"

 7. Obsługa geodezyjna budowy sieci teletechnicznych na terenach powiatu Makowskiego oraz Ostrołęckiego, woj. mazowieckie (proj/bud) - w trakcie.

2020

 1. Sprawowanie nadzoru geodezyjnego nad pracami przy zadaniu "Rewitalizacja linii kolejowej Nr 52 na odcinku Gieniusze - Kuźnica - Granica Państwa)

 2. Obsługa geodezyjna budowy przyłączy gazowych na terenie miasta Białegostoku oraz powiatu białostockiego

 3. Obsługa geodezyjna budowy sieci energetycznych na terenie miasta Białegostoku, województwa podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego

 4. Przebudowa sieci elektrycznej średniego napięcia Białystok-Zaścianki / wytyczenie / inwentaryzacja

 5. Mapa do celów projektowych pod projekt sieci sN: Sokółka-Krynki

 6. Mapa do celów projektowych pod projekt przebudowy sieci sN: Sztabin - Augustów

 7. Aktualizacja map zasadniczych na terenie Parku Lubomirskich oraz Parku Zwierzynieckiego w Białymstoku (pomiar zagospodarowania oraz wszystkich drzew)

 8. Wykonanie ortofotomapy oraz modelu 3d realitymesh na terenie gminnego składowiska odpadów w Studziankach

 9. Mapa do celów projektowych pod projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej dla miasta Knyszyn

 10. Wznowienie znaków granicznych oraz wykonanie podziału na terenie Twierdzy Osowiec (tereny zamknięte Wojskowe) - zamawiający RZI w Olsztynie

 11. Obsługa geodezyjna w ramach projektu Polskiej Spółki Gazownictwa projektuj/zbuduj około 300 przyłączy gazowych na terenie gminy Wasilków oraz Białystok Północny Zachód

 12. Pomiar objętości hałd składowiska odpadów w Studziankach dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pomocą drona

 13. Obsługa geodezyjna budowy sieci teletechnicznych

 14. Obsługa geodezyjna budowy sieci energetycznych 

2019

 1. Obsługa geodezyjna budowy skanera kolejowego w Kuźnicy Białostockiej

 2. Sprawowanie nadzoru geodezyjnego nad pracami przy zadaniu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na
  odcinku Granica Państwa – Chryzanów (S)”

 3. Mapa do celów projektowych pod projekt sieci światłowodowej o łącznej długości 14 km w miejscowościach Bartniki, Kurianka, Skieblewo oraz Starożyńce gm. Lipsk pow. augustowski

 4. Kontrola pionowości słupów żelbetowych wewnątrz zbiornika na pasze Cargill Białystok

 5. Obsługa geodezyjna budowy Farmy Fotowoltaicznej 1MW w miejscowości Tykocin

 6. Mapa do celów projektowych pod projekt sieci światłowodowej o łącznej długości 21 km w miejscowościach Goniądz, Szafranki, Wroceń, Klewianka, Dawidowizna gm. Goniądz pow. moniecki

 7. Mapa do celów projektowych pod projekt sieci światłowodowej o łącznej długości 8 km w miejscowościach Stoki, Kurianki gm. Raczki pow. suwalski

 8. Mapa do celów projektowych pod projekt sieci energetycznej w miejscowości Suraż o łącznym obszarze opracowania 80 ha

 9. Obsługa geodezyjna przebudowy linii energetycznej średniego napięcia na osiedlu Antoniuk w Białymstoku

 10. Wykonanie map do celów projektowych dla zadania pt.: projektuj/zbuduj - przyłącza gazowe na osiedlu Dojlidy w Białymstoku

 11. Wytyczenie oraz inwentaryzacja linii kablowych światłowodowych oraz słupów przy realizacji projektu "”Budowa sieci
  szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa
  podlaskiego – obszar suwalski”"

2018​

 1. Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt przebudowy linii energetycznej średniego napięcia na odcinku od miasta Pisz do miasta Orzysz na odcinku 25 km - łączny obszar około 200 ha.

 2. Obsługa geodezyjna budowy pasa postojowego przy lotnisku Krywlany w Białymstoku

 3. Obsługa geodezyjna budowy hurtowni kwiatów w Białymstoku przy ul. Gen. Andersa

 4. Obsługa geodezyjna przebudowy Rozdzielni Sieciowej 110/15 kV w Stoczku Łukowskim

 5. Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wytyczenie trasy kabla światłowodowego na trasie Mały Płock - Mściwuje (Stacja meteorologiczna)

 6. Pomiar rzeki Supraśl oraz urządzeń hydrotechnicznych na odcinku 60 km poczynając od źródła, kończąc za miastem Supraśl

 7. Obsługa geodezyjna budowy oczyszczalni ścieków dla Miasta Czarna Białostocka

 8. Opracowanie mapy do celów projektowych pod projekt przebudowy zasilania energetycznego dla osiedla Wysoki Stoczek w Białymstoku

 9. Wykonanie pomiaru oraz opracowanie numeryczne drogi leśnej wzdłuż jeziora Sajno w Augustowie, nadleśnictwo Augustów.

 10. Obsługa geodezyjna budowy farm fotowoltaicznych w miejscowościach Dubeninki, Czyże I oraz Czyże II

 11. Obsługa geodezyjna budowy farmy wiatrowej Miksztal - 5 stanowisk oraz około 20 km kabla średniego napięcia wraz ze światłowodem

 12. Mapa do celów projektowych  w gminie Raczki, powiat suwalski - pod projekt budowy sieci telekomunikacyjnej światłowodowej o długości 14 km

bottom of page