Wznowienie znaków granicznych

IMG_20180925_132802.jpg
  • prace rozpoczynamy od zgłoszenia pracy geodezyjnej

  • przeprowadzamy analizę dokumentów archiwalnych

  • kontrolujemy osnowę pomiarową w terenie

  • wyznaczamy punkty tymczasowe (paliki drewniane)

  • informujemy listownie sąsiadów celem zaproszenia ich na grunt dla czynności wskazania znaków granicznych

  • sporządzamy protokół z przeprowadzonych czynności, informując zebranych o przysługujących im prawach

  • w razie zgody wszystkich stron dokonujemy stabilizacji

  • punkty graniczne utrwalane są słupkami betonowy z podcentrami

  • składamy operat do ODGiK celem weryfikacji