Wznowienie znaków granicznych

  • prace rozpoczynamy od zgłoszenia pracy geodezyjnej

  • przeprowadzamy analizę dokumentów archiwalnych

  • kontrolujemy osnowę pomiarową w terenie

  • wyznaczamy punkty tymczasowe (paliki drewniane)

  • informujemy listownie sąsiadów celem zaproszenia ich na grunt dla czynności wskazania znaków granicznych

  • sporządzamy protokół z przeprowadzonych czynności, informując zebranych o przysługujących im prawach

  • w razie zgody wszystkich stron dokonujemy stabilizacji

  • punkty graniczne utrwalane są słupkami betonowy z podcentrami

  • składamy operat do ODGiK celem weryfikacji

NAVIGEO
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Usługi Geodezyjne
Białystok, ul. Gajowa 79
15-794 Białystok
tel.kom: 888-284-007

e-mail: navigeo.biuro@gmail.com
NIP: 966-185-19-98, REGON: 366986517

TAGS: mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna, wznowienie granic, podział działki, obsługa inwestycji, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, budynków, geodeta białystok, wasilków, supraśl, powykonawcza, mapa, wytyczenie budynku, pomiary, geodezja, choroszcz, juchnowiec, firma geodezyjna, pionowości, inżynier, dobry geodeta, usługi geodezyjne Białystok, drony, UAV, 3d, masy, objętości, pomiary powierzchniowe, nadzór geodezyjny

© 2017 by NAVIGEO